Diensten

Bij het beheersen van kosten en termijnen in de vastgoedsector krijgt men te maken met spanningen die in verhouding staan tot de omvang van de financiële risico’s.

Dit vergt gespecialiseerde middelen op technisch en juridisch gebied; middelen die het bureau Forum permanent ontwikkelt om de benodigde elementen in te zetten voor het beveiligen van de verbintenissen op het gebied van vastgoedinvesteringen.

Project Management

Ons doel is een permanent evenwicht te handhaven tussen:
PROGRAMMA – KOSTEN – KWALITEIT – PLANNING.

We beheren de teams en organiseren de acties zodanig dat onze klanten alleen moeten ingrijpen wanneer dat nodig is in het kader van beslissingen die genomen moeten worden.

Beheersing van de kosten

De economische beheersing begint bij het ontstaan van een project en biedt de investeerders de elementen die zij nodig hebben om de juiste beslissingen te nemen.

Onze analytische benaderingen genereren realistische en dynamische budgeten, en laten toe om simulaties uit te voeren door alternatieven te onderzoeken.

Wij begeleiden de ontwikkeling van de projecten om een permanente controle van de rentabiliteit te garanderen.

Wij bieden een volledige beheersing van de corporate contracten en de technisch-economische controle van de uitvoering van de werken.

Beheersing van de termijnen

We zetten management structuren op die door anticipatie toezien op de naleving van de termijnen.

Wij organiseren de studie- en uitvoeringsteams en verstrekken onze klanten alle informatie die ze nodig hebben om tijdig de juiste beslissingen te nemen.

Architecturale bijstand

We helpen architectenbureaus bij het bepalen van de meest geschikte technische oplossingen. We stellen technische en administratieve bestekken en meetstaten op.

Onze aanpak is nauwgezet en gestructureerd om in de opgestelde contracten geen ruimte te laten voor interpretatie.
 

Coördinatie van de werken

Afhankelijk van de bijzonderheden van de projecten, kan het in economisch opzicht voor een investeerder interessant zijn om de werken te laten uitvoeren door afzonderlijke beroepstakken.

In dat geval zorgen wij voor de coördinatie van de aannemingen, stellen wij de masterplanning op en zien wij er tijdens de uitvoering op toe dat die planningen worden nageleefd.

Individual services

  • Technical Due Diligence ;
  • Economische haalbaarheidsonderzoeken ;
  • Analyse van offertes van aannemingen ;
  • Technische en financiële audits ;
  • Beheer van eigen inrichtingen van de kopers in grote woningblokken.