Apartments Nautilus

Private Sector

In progress

Beheersing van de kosten en termijnen

Bouuwheer:
Eaglestone
Architect:
Axent Architects
Begroting:
€ 35 000 000
Toewijzing:

What we do

    • Technisch-economische begeleiding van de ontwikkeling van het project
    • Architecturale bijstand in de fasen van studie en opvolging
    • Beheersing van de aannemingscontracten
    • Studie van de masterplanning
    • Technisch-economische controle van de uitvoering van de werken

Terug